CLUB 21 NEWS
ในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2565 Club 21 และ Mercedes-Benz ขอเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนที่ร่วมสร้างแรงบันดาลใจและพลังขับเคลื่อน พร้อมส่งต่อกำลังใจให้กับผู้หญิงทุกคนได้เลือกและทำตามความฝันในแบบที่ตัวเองต้องการ

 

ด้วยเรื่องราวของผู้กำกับและนักแสดงหญิงที่ไปสู่เป้าหมายที่เธอฝันได้สำเร็จ โดนัท-มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล @manatsanun__p

มากกว่าความเก่งกาจ และความสำเร็จที่ได้มาจากฝีมือของตัวเอง เธอยังคำนึงถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

“สิ่งที่โดนัทให้ความสำคัญมีอยู่สองอย่าง หนึ่ง คือ เรื่องการศึกษา เพราะการศึกษาทำให้เรามีอิสระ และทำให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างที่เราต้องการ

...อีกเรื่อง คือ การรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะเราอาศัยอยู่บนโลกใบเดียวกัน ทุกคนทั่วโลกต้องเริ่มทำไปพร้อมๆ กัน ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงนิสัยของเราไป อย่างเรื่อง การลงทุนกับเสื้อผ้าที่ใช่ ที่ใส่ได้นาน และการเลือกรถยนต์ที่ตอบโจทย์เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม”

#club21thailand #club21style
#Club21InternationalWomensDay

 


Mar 2022


Previous Issues
FacebookTwitterInstagramLineShare
Call +662 021 2121 Email us Find a store